ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα επεξηγηματικό βίντεο.

Παρακάτω ακολουθούν τα βίντεο που αναφέρονται σε κάθε ένα πείραμα ξεχωριστά σύμφωνα με τη σειρά στο φύλλο εργασίας του σχολικού βιβλίου:

  1. Μέτρηση πυκνότητας αποσταγμένου νερού.
  2. Μέτρηση πυκνότητας αλατόνερου,
  3. Μέτρηση πυκνότητας 100 και 150 ml νερού.
  4. Μέτρηση πυκνότητας μικρής πλαστελίνης.
  5. Μέτρηση πυκνότητας μεγάλης πλαστελίνης.

Τα αποτελέσματα.

Εδώ είναι το φύλλο εργασίας του σχολικού βιβλίου.

Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε τις οδηγίες για ένα εικονικό πείραμα μέτρησης πυκνότητας.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο σύνδεσμο αυτό.

Πατώντας εδώ θα βρείτε το φύλλο εργασίας με τις οδηγίες.

Μια άλλη εκδοχή εκτέλεσης του πειράματος για την περίπτωση διαδικτυακού μαθήματος είναι να δείξετε το πείραμα από αυτό το σύνδεσμο όπου προβάλλεται βίντεο χωρίς σχολιασμό και να γίνει συμπλήρωση από τους μαθητές του φύλλου εργασίας στο σύνδεσμο αυτό όπου αναγράφονται και λεπτομερείς οδηγίες.

Νόμος του Coulomb

Στο φύλλο εργασίας που θα βρείτε εδώ υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη διεξαγωγή του εικονικού αυτού πειράματος.